Contact Person

HEGMANNS, electrical & instrumentation GmbH

Jürgen Bußkamp
Managing Director
E-Mail: j.busskamp@hgh.de
Tel.: + 49 (209) 4098-45
FAX: +49 (209) 4098-10

Jürgen Berger
E&I glass industry services
E-Mail: j.berger@hgh.de
Tel.: + 49 (209) 4098-28
Fax: +49 (209) 4098-79

Gelsenkirchen

An der Landwehr 2
D-45883 Gelsenkirchen

Fon +49 209 4098 0
Fax +49 209 4098 10

info@hegmanns-ei.de

Köln
Habsburgerring 2
D-50674 Köln

info@hegmanns-ei.de

 

 

Always there to answer any questions you may have.

HEGMANNS
electrical & instrumentation GmbH

An der Landwehr 2, D-45883 Gelsenkirchen
Fon +49 209 4098 0
Fax +49 209 4098 10
info@hegmanns-ei.de